This Day in History: 1970-06-21

– Sukarno wafat di tahanan rumah militer Wisma Yaso.