Oedaya (No 70, Maret 1929)

Rp 7.500,00

Edisi: No 70, Maret 1929
Produksi: Digital | PDF
Bahasa: Belanda dan Indonesia
Halaman: 14 hlm

Stok 24

Keterangan

Het Ned Indonesisch Verbond oleh Rn. Ms. Mr. Soeripto ~ 2
Gala Avond Van Het Nederl. Indonesisch Verbond Op Den 9 Februari 1929 ~ 2
Raden Dewi Sartika, De Soendaneesche Raden Adjeng Kartini ~ 3
Willem Iskander ~ 4-5
Economische Verhoudingen Tusschen Duitschland En Nederlandsch Indie oleh Dr. TH. Metz ~ 6-8
Betere Melkvoorziening In Indonesie Het Vraagstuk Van Den Dag oleh M. Mangoenhardja ~ 9-10
Kupasan dari Ensiklopedia Melayu yang Dikarang (Sambungan) oleh Adi Negoro ~ 10-11
Boekaankondigingen ~ 11 & 14
Pendapatan Manusia Semenjak Dahulu Kala oleh Adi Negoro ~ 12-13
Iets Over Kroncong ~ 14

Additional Information

Weight 0.1 kg