Mimbar Indonesia (No 43 Th II, 23 Okt 1948)

Rp 20.000,00

Penerbit: Mimbar Indonesia
Edisi: No 43 Th II, 23 Okt 1948
Tebal: 28 Halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 18

Keterangan

Inilah daftar isi Mimbar Indonesia (No 43 Th II, 23 Okt 1948)

Di Sekitar Van Mook oleh Sukardjo Wirjopranoto ~ 3
Soal Perundingan Republik – Belanda oleh S. ~ 5
Pemandangan Dalam & Luar Negara oleh Adi Negoro ~ 6
Serikat Negara-negara Eropa (I) oleh Sandra ~ 8
Peristiwa Madiun oleh Gustima ~ 10
Ori 2 Tahun Beredar oleh Gusti Majur ~ 12
Pusaka Rebutan oleh A. Ludji ~ 17
Sajak-Sajak oleh S. Rukiah ~ 18
Bimbingan Sastera ~ 19
Pembicaraan Buku:
– Film: A Song to Remember ~ 21
Peraturan-peraturan Pertandingan Atletik di Olympiade oleh A. A. Katili ~ 22
Kehidupan Sehari-hari Wanita ~ 23
Anak-Anak ~ 26
Obor ~ 27

Additional Information

Weight 0,1 kg