Oedaya (No 46, Maret 1927)

Rp 7.500,00

Edisi: No 46, Maret 1927
Produksi: Digital | PDF
Bahasa: Belanda dan Indonesia
Halaman: 14 hlm

Stok 24

Keterangan

Door Zelfvolmaking Naar Harmonische Eenheid oleh Noto Soeroto ~ 2-3
Bij Mijn Kiekjes Van Inlandsche Scholen oleh L.H.C. Horsting ~ 4-5
Wat Wij Beoogen Met Onze Kunstopvoeringen oleh Rn. Ms. Soeripto ~ 6-7
De Penetration Pacifique In Den Oost Indischen Archipel oleh F.M. Gescher ~ 8-9
De Machinale Rijstpellerij Een Eisch Des Tijds oleh Soedarso A. Amaloedin ~ 10
Sedikit Keterangan Buat S.S Kabar di Indonesia ~ 11
Dari Hal Sabut Kelapa oleh S. Soetan Melajoe ~ 12
Boekbesprekingen ~ 14

Additional Information

Weight 0,1 kg