Raden Soemodidjojo ~ Serat Nitisastra Kawedhar (1954)

Rp 7.500,00

Pengarang: Raden Soemodidjojo
Bahasa: Jawa
Aksara: Latin
Penerbit: –
Tahun: 1954
Tebal: 20 hlm
Produksi: Digital / PDF

Stok 24

SKU: BU_141 Kategori: Label , ,

Keterangan

Susumerep kula, Serat Nitisastra punika, sapirko-sapriki dereng wonten para nawang kridha ingkang karso ndjarwani medharaken surosipun. Bab puniko kula manah perlu, margi ngawekani sampun ngantos ladjeng dados wijining piandel gugontuhon.

Pramila ingriki badhe kula djarwani wedharaning suraosipun, nunging boten sawetah. Minangko coben-coben, namung kula pendhet 4 bab rumijin ing bagean pungkasan. Bilih kathah sami migatosaken, wedharing Nitisastra punika badhe kula lajengaken, sarta kula purwani saking wiwitan pisan satamatipun ing bab 1 dumugi bab 105.

Additional Information

Weight 0,1 kg