Ki Hadiwidjana ~ Samsu Tabarit (1953)

Rp 7.500,00

Pengarang: Ki Hadiwidjana
Bahasa: Jawa
Aksara: Latin
Penerbit: Mahadewa, Ngajogjakarta
Tahun: 1961
Tebal: 20 hlm
Produksi: Digital / PDF

Stok 22

SKU: BU_140 Kategori: Label , ,

Keterangan

Salah satunggiling serat Suluk asli saking suwargi KRT Sasranegara Andegan ing Padjimatan Imagiri, 1939.

Kapilala kangge prabot kulijahipun Ki Hadiwidjana wonten ing Univesiteit Negeri Gadjah Mada, Fakultit Sastera, Pedagogik & Filsafat, Kursus BI Basa Djawi, Jogjakarta.

Mawi daftar tembung2 sawatawis, dipun tegesi awewaton susaosipun ing ukara ngriku.

Additional Information

Weight 0,1 kg